Archive for Lipiec, 2013

Polityka dla mas

Sztuka uprawiania polityki z pewnością nie jest łatwa i wymaga od polityków, w szczególności zaś dla obozu rządzącego, dużego doświadczenia. Istotne jest tutaj jednak nie tylko doświadczenie i ogólnie, różne kompetencje, niezbędne dla uprawiania polityki, ale także inna specyficzna umiejętność. Jest to mianowicie zdolność mówienia ludziom tego, co chcą oni usłyszeć. Dotyczy to zwłaszcza zwolenników […]

Pozorność konfliktów politycznych

Dyskusje sejmowe przebiegają często w dość nerwowej, pełnej emocji atmosferze, niekiedy przeradzają się wręcz w kłótnie. Często też w istocie kłótniami są spory polityków w programach informacyjnych. Konflikty te często są na tyle zajadłe, iż przypominają walkę na śmierć i życie. Obserwując je, trudno uwierzyć w to, iż są one w dużej mierze pozorne. Okazuje […]

Rząd kontra opozycja

Skoro istnieje partia rządząca, to musi istnieć również przynajmniej jedna partia opozycyjna. Partie te mogą funkcjonować w sejmie, wtedy stanowią opozycję parlamentarną, lub też pozostawać poza głównym nurtem polityki. Oczywiście opozycja parlamentarna odgrywa dużo większą rolę, jest też bardziej widoczna w mediach. Jak wynika z samej nazwy, opozycja już z założenia przeciwstawia się w swej […]

Urok rządów koalicyjnych

Powszechną praktyką jest to, iż po wygranych wyborach zwycięska partia wyłania ze swojego składu premiera i ministrów, inaczej mówiąc, formuje rząd. Jest to zjawisko naturalne i nie wywołuje większych protestów. Jednakże trzeba zauważyć, iż taki proces przebiega bezproblemowo tylko w sytuacji, gdy określona partia osiąga taką przewagę w wyborach, iż jest w stanie rządzić samodzielnie. […]

Który minister jest najważniejszy ?

Wydawać by się mogło, że w demokracji wszyscy mają równe prawa, stąd właśnie w tym ustroju panuje większa równość, niż w komunizmie, który z hasła równości uczynił swój sztandar. Skoro więc wszyscy są sobie równi, to i ważność poszczególnych ministrów powinna być zbliżona. Jednak sytuacja wygląda nieco inaczej. W życiu, które nas otacza bezpośrednio, widzimy, […]

Prezydent czy premier ?

Za najważniejszą osobę w określonym miejscu uważa się tą, która sprawuje w nim władzę. Ta zasada odnosi się do każdej organizacji, zarówno zupełnie małej, jak kilkuosobowe przedsiębiorstwo, jak i zupełnie dużej, a więc takiej, jak państwo. Jednak w przypadku Polski mamy dwie osoby, co do których można przypuszczać, że mają realną władzę w całym państwie. […]

Młodzież w polityce

W polityce nie ma pojęcia wieku emerytalnego. Wielu polityków pozostaje czynnych w zawodzie do bardzo późnego wieku, co nie przeszkadza im często sprawować władzę w swoich partiach. Nawet wśród szeregowych polityków, przeważają osoby w wieku raczej średnim. Czy zatem wśród polityków nie ma miejsca dla młodzieży? Nie powinno się tak zakładać, gdyż niemal każda z […]

Jak zostać wybranym ponownie ?

Praca parlamentarzysty nie jest może najlepiej płatną, jaką można zdobyć, ale z pewnością ma swoje zalety. O ile nie dojdzie do wcześniejszego rozwiązania sejmu i ponownych wyborów, ma się gwarantowaną pracę przez okres czterech lat, na dodatek całkiem dobrze płatną. Otrzymuje się bowiem dietę poselską w wysokości kilku średnich pensji, dodatkowo można liczyć na większe […]

Spełnienie obietnic wyborczych

Bardzo rzadko się zdarza, aby do sejmu została wybrana osoba, która nie posiadała żadnego programu wyborczego. Oczywiście program wyborczy konkretnego polityka jest w dużej mierze zbieżny z programem partii, którą on reprezentuje, tym nie mniej jednak niemal zawsze występują tutaj lokalne odniesienia w okręgu, w którym startuje. Jednak trzeba zauważyć, że w przypadku wyboru danego […]

Rola obietnic wyborczych

Wielu z polityków, za bardzo ważną rzecz uważa zwycięstwo w wyborach w swoim okręgu, a przynajmniej na tyle dobry wynik, aby móc dostać się do parlamentu lub uzyskać eksponowane stanowisko samorządowe. Ci z polityków, którzy już mają ugruntowaną pozycję i za sobą wiele kadencji w parlamencie, mają w pewnym sensie już zwycięstwo w kieszeni, więc […]