Aktualne partie parlamentarne w Polsce

Zgodnie z polskim systemem parlamentarnym jedynie partie, które przekroczą w skali kraju 5% próg wyborczy, mogą umieścić swoich przedstawicieli w naszym sejmie. Tak się składa, że nie wszystkim komitetom wyborczym było dane spełnić te wymagania i w ostatnich wyborach parlamentarnych jedynie pięć partii znalazło się w niższej izbie naszego parlamentu, zwanej powszechnie Sejmem. W wyborach z dnia 9 października 2011 roku najwięcej głosów otrzymała rządząca Platforma Obywatelska, na którą oddano 5 629 773 głosów, co stanowi 39,18% wszystkich oddanych głosów. Na drugi w kolejności komitet Prawo i Sprawiedliwość oddano 4 295 016 głosów, co stanowi 29,89% głosów. Trzeci wynik należy natomiast do nowej siły na polskiej scenie politycznej a mianowicie Ruchu Palikowa. Partia ta otrzymała 1 439 490 głosów, czyli 10,02% głosujących oddało swój głos właśnie na ten komitet. Kolejne dwa komitety, które otrzymały mandaty to Polskie Stronnictwo Ludowe z liczbą 1 201 628 głosów i poparciem 8,36% oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej, na który zagłosowało 1 184 303 osób, to jest 8,24% głosujących. Swojego reprezentanta będzie miała również zwyczajowo Mniejszość Niemiecka, która ma w Polsce gwarantowane miejsce nawet bez przekroczenia progu wyborczego. Wyniki PO, PIS, SLD oraz PSLu nie stanowiły wielkiego zaskoczenia gdyż można było spodziewać się tego, że partie te do parlamentu dostaną się gdyż wszystkie sondaże wskazywały na taki rozwój wydarzeń. Jednakże zaskoczeniem dla wielu był wynik nowego bytu politycznego, jakim jest Ruch Palikowa, który nie tylko dostał się do parlamentu, ale również otrzymał trzeci wynik, wyprzedzając tym samym Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Mamy, więc jedną istotną zmianę w stosunku do parlamentu ubiegłej kadencji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.