Czy demokracja się sprawdza?

Definicja demokracji brzmi całkiem zachęcająco. Jest to jeden ze sposobów rządzenia państwem, który bierze pod uwagę dobro wszystkich obywateli. Członkowie społeczności mogą sprawować władzę w sposób bezpośredni lub pośredni. Wszystko za sprawą głosowania w powszechnych wyborach. W przypadku demokracji bezpośredniej mieszkańcy decydują o bieżących sprawach, które wymagają regulacji. Tego typu system sprawdzał się w małych społecznościach. Dzisiaj najpopularniejszą formą ustroju demokratycznego jest bierny wpływ społeczeństwa na władzę. Obywatele danego kraju głosują w wyborach lokalnych, typując swoich przedstawicieli. W Sejmie zasiadają kandydaci, którzy uzyskali największe poparcie. To właśnie grupa posłów zajmuje się bezpośrednim wprowadzaniem zmian w państwie. Demokracja ma sporo zalet, ale nie należy zapominać o jej podstawowych wadach. W dużym, kilkumilionowym społeczeństwie waga jednego głosu… Jest zdecydowanie za mała. Tym samym wiele osób czuje się bezsilnych, pozbawionych jakiegokolwiek wpływu na sytuację w państwie. Ponadto, czteroletnia kadencja rządu stanowi okazję do nadużyć. Z biegiem lat, a nawet miesięcy, obietnice złożone wyborcom w czasie kampanii przestają interesować polityków. Zazwyczaj partia rządząca niewiele realizuje z tego, co deklarowała na początku kadencji. Warto również pamiętać, że sytuacja polityczna ulega częstym zmianom. To co było ważne wczoraj, dzisiaj traci na aktualności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.