Czym jest organizacja pozarządowa

Praktycznie na całym świecie istnieją organizacje pozarządowe. Polityka mimo to ma dla nich wielkie znaczenie. Są zakładane przez obywateli i działają na rzecz interesu publicznego, a nie w celu osiągnięcia jakiegokolwiek zysku. Poza tymi krajowymi istnieją też takie, które są ogólnoświatowe, a ich powstanie jest możliwe dzięki umową cywilnoprawnym. Warto też wiedzieć, że organizacje pozarządowe są określane jako tak zwany trzeci sektor. Jako pierwszy wyróżnia się publiczny, czyli władzę, administrację, jako drugi – rynkowy, czyli biznes i wszelakie przejawy przedsiębiorczości. Z kolei jako trzeci – właśnie organizacje pozarządowe. Co istotne, polityka ich powstawania to działania prywatnych osób, które jednak chcą coś zrobić w interesie publicznym. Mimo to w wielu krajach jest to nadużywane i wykorzystywane jako sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Owszem, są organizacje non-profit, jak i takie, które płacą swoim członkom do zadań specjalnych, na przykład prawnikom. Nie można też mylić organizacji społecznych z organizacjami pozarządowymi. Chociażby związki zawodowe są tym pierwszym, ale w żadnym razie tym drugim. Mimo to świadomości ludzi na temat różnic jest stosunkowo niewielka i tak naprawdę nie ma żadnych konkretnych działań, które mogłyby to zmienić w najbliższym czasie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.