Definicje, które warto znać

W naukach politycznych pojawia się kilka pojęć, które powinien znać każdy obywatel demokratycznego państwa. Oczywiście najistotniejszą kwestią jest zdefiniowanie samej polityki. Jako pierwszy podjął się tego wyzwania grecki filozof, Arystoteles. Stwierdził on, że rządzenie państwem powinno służyć dobru całego społeczeństwa. Wkrótce wprowadzono regułę mówiącą o tym, że władza pochodzi od istoty boskiej i nie wolno jej kwestionować. Takie pojmowanie pozycji rządu przyczyniło się do licznych nadużyć. Starożytni i średniowieczni monarchowie często nawiązywali do chybionej definicji ustroju politycznego. Uległa ona zmianie dopiero w czasach nowożytnych. Ponownie sprowadzono władzę do roli, w której miała ona wspierać i służyć dobru ogółu. Współczesna definicja polityki zakłada, że sztuka rządzenia państwem polega na współpracy różnych grup w ramach jednego społeczeństwa. Grupy mogą mieć odmienne zdanie co do fundamentalnych kwestii, takich jak religia, opieka zdrowotna czy gospodarka. Jednak obowiązkiem i celem ugrupowań jest wzajemny szacunek i walka z uprzedzeniami. Aby to osiągnąć, politycy posługują się różnymi metodami negocjacji, perswazji oraz przymusu. Niestety w wielu krajach wciąż stosowana jest przemoc, chociaż rozwinięte państwa konsekwentnie walczą z łamaniem praw człowieka. Dyskutując o polityce, często posługujemy się pojęciem państwa, narodu oraz społeczeństwa. Podręczniki opisują państwo jako organizację, która ustala i egzekwuje przyjęte prawo. Mieszkańcy to grupa osób tworzących społeczeństwo, a narodowość wiąże się z pochodzeniem obywateli.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.