Europejski Trybunał Praw Człowieka

Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmuje się sprawami, które zostały mu przekazane przez Europejską Komisję Praw Człowieka. Warunkiem przekazania spraw do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest nie możność polubownego załatwienia spraw przez komisję. Do trybunału przekazywanego są nie rozwiązane polubownie sprawy, w których prawo jednostki zostało pogwałcone przez państwo będące państwem członkowskim zgodnie z Europejską Konwencją Praw Człowieka, która obowiązuje od 1950 roku. Europejski Trybunał Praw Człowieka działa od roku 1959. miejscem jego obrad jest Strasburg. W skład Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wchodzi po jednym sędzim z każdego państwa, które podpisały Europejską Konwencją Praw Człowieka. W chwili obecnej w skład Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wchodzi 47 sędziów. Jednym z orzeczenie Trybunału było orzeczenie na podstawie, którego w Republice Irlandii został uchylony konstytucyjny zakaz homoseksualizmu. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie jest, jak się powszechnie sądzi, organem Unii Europejskiej. Od 1993 roku do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka trafiają także sprawy z naszego kraju. Także polscy sędziowie orzekają jako sędziowie Trybunału. Do tej pory w posiedzeniach uczestniczyło 3 sędziów z naszego kraju. Pierwszym polskim sędzią w Trybunale był sędzia Jerzy Makarczyk.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.