Architektura i NieruchomościFormy własności nieruchomości zabytkowych

Formy własności nieruchomości zabytkowych

by

Formy własności nieruchomości zabytkowych

Forma własności często determinuje sposób wykorzystania i przeznaczenie nieruchomości zabytkowej jak również sposób i skuteczność zarządzania nią. Można zatem powiedzieć, że wpływa ona po części na stan nieruchomości zabytkowej. Jednak trudno jest osądzić jaka forma własności najbardziej sprzyja skutecznemu utrzymaniu zasobów zabytkowych.

Można przytoczyć wiele przypadków nieruchomości zabytkowych, które różnią się zarówno pod względem stanu utrzymania jak i formy własności. Jednak środki finansowe na utrzymanie tych nieruchomości pochodzą z konkretnych źródeł, które są uzależnione od formy własności.

Polskie nieruchomości zabytkowe posiadają następujące formy własności:

1) własność Skarbu Państwa;

2) własność jednostek samorządu terytorialnego;

3) własność prywatna;

4) własność fundacji;

5) własność stowarzyszenia;

6) inne;

Back to Top