Geneza tego słowa

Wiele osób definiuje je jako sposób rządzenia państwem. To nie do końca tak. Skąd zatem wzięło się słowo polityka i co dokładniej oznacza. Etymologia wskazuje na greckie pochodzenie, czyli politikos, polotike, a oznaczało to po prostu publiczne, państwowe, obywatelskie albo uprzejme. Tymczasem u nas przyjął się termin, także rozpoczęty przez Greków, politique. To francuskie słowo oznaczało i oznacza sztuka rządzenia państwem. Tymczasem świat zaczął coraz bardziej zmieniać się, a z uwagi na chociażby powstanie regionów – konieczne było zredefiniowanie pojęcia. Skoro już wiemy jak wyglądała etymologia – czas przyjrzeć się bardziej dzisiejszemu znaczeniu. Obecnie polityka to po prostu zasady, taktyka czy też cały system. Dotyczy to chociażby polityki prywatności, polityki związanej z ubiorem, zasadami pracy, postępowaniem wobec najmłodszych i tak dalej. Państwo wciąż jest kojarzone jako najważniejszy element związany z tym słowem, ale coraz częściej ustępuje mu bardziej nowoczesne znaczenie, czyli właśnie to, o którym była mowa wcześniej. Jednakże jednoznacznej definicji wciąż nie ma. Warto tym samym pamiętać zarówno o etymologii związanej z Grekami jak i Francuzami, a także o najnowszym ujęciu. Ogólnie można przyjąć, że jest to coś bardzo złożonego, trudnego do szybkiej definicji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.