Jak dzielą się partie

Aby współczesne państwa, gdzie w przeważającej większości ustrojem jest demokracja, mogły działać – niezbędne są partie. Polityka jest na tyle złożonym zagadnieniem, że jedna osoba w zasadzie nie może się tym zajmować, a zatem powstają dobrowolne organizacje, które następnie startują w wyborach i starają się o zdobycie władze. To właśnie partie polityczne. Kolejnym ich celem jest jej utrzymanie, a aby to zrobić – korzystają z różnych środków. Istotnym wpływem na zachowanie wspomnianej władzy lub jego brak jest podział partii politycznych. Co oczywiście polityka jest inna dla każdego i każdemu podoba się trochę inny model rządzenia. Dlatego też powstało wiele odłamów partii politycznych, które dochodzą do władzy zależnie od nastrojów społecznych. Główny podział, z czego dzisiaj część jego elementów nie istnieje lub jest w zaniku przedstawia się następująco. Na początku są partie liberalne i konserwatywne, które chcą zmienić panującą władzę. Następnie wyłaniają się robotnicze, które nie zgadzają się z system przemysłowym. Do nich mogą też dołączać regionalne, które stawiają na rozwój konkretnych regionów, jak chociażby Śląska lub Kaszubów. Dalej są te chrześcijańskie, które budują swój program na wartościach zbliżonych do wiary. Są też partie zwane partiami protestu, które krytykują biurokrację, a także ruchy ekologiczne. Jak zatem widać – jest to złożony temat, nawet jeśli idzie jedynie o podział partii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.