Jak zwyciężyć w wyborach ?

Zwycięstwo w wyborach nie jest na pewno rzeczą łatwą. Dotyczy to zwłaszcza wyborów do sejmu, w których w każdym okręgu wystawiane jest zazwyczaj kilkanaście list wyborczych, a na każdej z tych list jeszcze po kilku lub nawet kilkunastu kandydatów z jednego ugrupowania. Tak więc, osoba chcąca zwyciężyć w wyborach, musi z reguły stoczyć walkę z ponad setką rywali. Jak w takich warunkach osiągnąć sukces? Podstawowym warunkiem jest tutaj, aby być osobą znaną w lokalnej społeczności. „Spadochroniarze”, czyli osoby znane bardziej z telewizji, niż z lokalnej polityki, mają stosunkowo małe szanse. Ważne jest tutaj jednak także, aby uzyskać popularność większą niż lokalną, bowiem taki jest w praktyce wymóg uzyskania odpowiednio dużej ilości głosów. Niezbędne jest także zaznajomienie swoich potencjalnych wyborców z faktem naszego kandydowania, poprzez odpowiednio intensywną kampanię wyborczą, która powinna być przeprowadzana zarówno w tzw. terenie, czyli poprzez plakaty i afisze, jak i przez bezpośrednie spotkania z wyborcami. Warto także umieścić podstawowe założenia swojego programu wyborczego na ulotkach, a następnie zadbać o wrzucenie ich do skrzynek pocztowych wyborców, choć oczywiście istnieje ryzyko, że znaczna część tych ulotek zostanie wyrzucona, bez uprzedniego przeczytania, do kosza.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.