Kilka faktów z przeszłości

Kiedy pojawił się pierwszy, zorganizowany ustrój polityczny? Tego do końca nie wiadomo. Już prehistoryczne plemiona, liczące po kilka lub kilkanaście osób, dążyły do organizacji grupy. Nic w tym dziwnego. Jasny podział ról ze względu na prawa i obowiązki warunkuje przetrwanie społeczeństwa. Siłę porządku docenili mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Arystoteles opracował jedną z najstarszych definicji działań politycznych. W opinii greckiego filozofa sztuka rządzenia państwem sprowadza się do zabiegów, które mają służyć interesom całego społeczeństwa. Jednocześnie idealizuje on postaci rządzących jako ludzi wybranych i wyjątkowych. W starożytności narodził się jeden z najpopularniejszych współcześnie ustrój. Chodzi oczywiście o demokrację, której kolebką stało się Cesarstwo Rzymskie. Wkrótce, za przykładem cywilizacji Egiptu i Bizancjum, zaczęto utożsamiać władców i polityków z bogami. W średniowieczu wierzono, że monarcha sprawuje władzę z boskiej woli, której nie należy kwestionować. Dzięki takiemu podejściu wiele monarchii utrzymało się, pomimo krzywdzących działań polityków wobec społeczeństwa. Z upływem czasu poparcie dla egoistycznych rządów ustąpiło nowożytnym procesom demokratyzacji. Obywatele zyskali realny wpływ na władzę w państwie, wybierając swoich przedstawicieli. Tym samym wzrosło poszanowanie dla praw człowieka i obywatela. Oczywiście wciąż zdarzają się sytuacje, w których ludzie cierpią dla polityki.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.