Kilka słów o ministrach

Na scenie politycznej wielu państw obecny jest urząd ministra. Z pewnością warto więc poświęcić mu przynajmniej kilka słów. Funkcję ministra pełni jedynie osoba, która wchodzi w skład rządu. Minister stoi zawsze na czele określonego ministerstwa, którego pracami ma za zadanie kierować. W polskim prawie minister pełni rolę naczelnego organu w strukturze państwowej administracji. Minister w polskim prawie może kierować wybranych ministerstwem (dokładnie powinniśmy powiedzieć działem administracji rządowej) lub może pełnić funkcję tak zwanego ministra bez teki. Wtedy nie stoi na czele żadnego określonego ministerstwa. W pracy pomagają ministrowi sekretarze oraz podsekretarze stanu. Określa się ich jednak mianem wiceministrów. Każdy minister, zarówno ten, który stoi na czele ministerstwa, jak i ten bez teki wchodzi do Rady Ministrów. Z pewnością warto podkreślić, że określenia minister używa się często dla określenia osób, które tak naprawdę ministrami nie są. Tak dzieje się na przykład w przypadku osób, które zatrudnione są w Kancelarii Prezydenta RP. Dla odróżnienia od właściwych ministrów określa się ich często mianem ministrów prezydenckich. Wniosek o powołanie ministra na stanowisko lub jego odwołanie składa zawsze Prezes Rady Ministrów. Wniosek ten składany jest do prezydenta. To on ma uprawienia pozwalające mu na powołanie kogoś na stanowisko ministra i jego odwołanie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.