Kilka słów o Senacie

Izbą wyższą 2-izbowego parlamentu w Polsce jest senat. Izba ta istniała już w Polsce przedrozbiorowej. Ówczesny senat wywodził się z Rady Królewskiej. Do XVI wieku przedstawicielami senatu byli możnowładcy i magnaci. Od XVI wieku w senacie zasiadali arcybiskupi, biskupi, wojewodowie, kasztelanowie oraz ministrowie. W senacie zasiadał także król. Wszyscy zasiadali w senacie dożywotnio. W okresie zaborów rola senatu została mocno ograniczona. Senat został rozwiązany wraz z sejmem po upadku powstania listopadowego. Został reaktywowany dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918. Pierwsze wybory do senatu odbyły się 4 lata później. Senat działał do wybuchu II wojny światowej. Po II wojnie światowej w 1947 roku odbyło się w naszym kraju referendum, które zniosło izbę wyższą parlamentu. Do ponownej reaktywacji senatu doszło w Polsce w roku 1989. w chwili obecnej przedstawiciele senatu wybierani są w powszechnych wyborach. W skład senatu wchodzi 100 senatorów. Skład senatu wybierany jest podobnie jak skład sejmu na okres 4 lat. Senat nie może zostać rozwiązany odrębnie od sejmu. Jednak rozwiązanie sejmu oznacza także rozwiązanie senatu. W nadzwyczajnych sytuacjach może zostać zwołane wspólne posiedzenie senatu i sejmu. Wspólne posiedzenie sejmu i senatu nosi nazwę Zgromadzenia Narodowego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.