Kogo interesuje polityka ?

Politykę w Polsce uprawia stosunkowo nieliczne grono osób. Nie może to dziwić, gdyż uprawianie polityki dla większości osób wiąże się ze zdobyciem i utrzymaniem władzy, a liczba stanowisk i funkcji, które można objąć dzięki zdobyciu władzy, jest ograniczona. Jednak dla niektórych osób wizja władzy, a co za tym idzie, zazwyczaj także dużych pieniędzy, jest pociągająca, stąd też zostają politykami. Pozostali członkowie społeczeństwa, zarówno starsi, jak i młodzież, stają zazwyczaj przed wyborem – pasjonować się polityką lub traktować ją jako rzecz z gruntu złą i odrzucać w całości. Można przyjąć, iż już od dawnych czasów polityka interesowała raczej osoby nieco starsze, bardziej doświadczone, z lepszym osądem świata. Także z ich grona wywodzili się w zdecydowanej większości czynni politycy. Jednakże dziś można odnieść wrażenie, że polityką zainteresowany jest bardzo mały odsetek, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Część z nich jest oczywiście zapracowanych, zajętych walką o codzienne utrzymanie, nie mając czasu na zainteresowanie polityką. Jednakże, jak się wydaje, zdecydowana większość z nich ucieka w świat wirtualny, gdzie nie ma miejsca na politykę, przynajmniej w tradycyjnym jej rozumieniu, czyli uprawiania debat, dyskusji i sporów nad kondycją Polski. Należy nad tym boleć, gdyż los naszego kraju powinien interesować wszystkich.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.