Komunizm systemem społeczno – politycznym

Komunizm jest systemem społeczno-politycznym, który opiera się na teoriach politycznych głoszonych przez Fryderyka Engelsa i Karola Marksa. Teoria ta głosi, że środki produkcji są własnością wspólną. Komunizm zakłada także planową gospodarkę. Zgodnie z głoszonymi przez komunizm ideałami, każdemu należy się praca zgodna z jego zdolnościami oraz wynagrodzenie, które będzie odpowiadało jego potrzebom. Swoje idee Fryderyk Engels i Karol Marks zawarli w opublikowanym 1848 roku „Manifeście komunistycznym”. Zdaniem tych dwóch teoretyków komunizmu, społeczeństwa po fazie niewolnictwa, feudalizmu oraz kapitalizmu powinny wejść na drogą komunizmu. Zdanie to wraz z poglądem o determinizmie ekonomicznym było podstawą stworzenia komunistycznego materializmu dialektycznego. Pierwszym krajem komunistycznym na świecie był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Państwo to powstało w efekcie rewolucji październikowej, która miała miejsce w 1917 roku. Związek Radziecki rościł sobie prawo do pełnienia roli przywódcy światowych ruchów komunistycznych. Z czasem największym rywalem Związku Radzieckiego na tym polu stała się Chińska Republika Ludowa. W chwili obecnej do państw o ustroju komunistycznym poza Chińską Republiką Ludową należy Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Socjalistyczna Republika Wietnamu oraz Republika Kuby.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.