Konkretne media sprzyjające konkretnym partiom

Chociaż dziennikarze niezależnie od swoich prywatnych poglądów, w kwestii swej profesji powinni nie ujawniać, czyje poglądy popierają a swoją pracę wykonywać rzetelnie, poprawnie i być bezstronni, często zauważyć można odchylenia od tych zasad. Praktycznie każda stacja telewizyjna, radio, czy gazeta spogląda przychylniej na konkretne partie, co jest krzywdzące dla reszty ugrupowań. Może to doprowadzić do tego, że osoba, potencjalny wyborca, oglądając tylko jeden program informacyjny, albo czytając jedną, konkretną gazetę, za zaciemniony obraz rzeczywistości. Widzi on wtedy świat polityki w taki sposób, w jaki dane media chcą go przedstawić, ponieważ lekka manipulacja faktami nie jest wielkim problemem, wystarczy trochę inaczej sparafrazować czyjeś słowa, aby nadać im nowy wydźwięk, który może być np. negatywnie odebrany przez czytelnika / słuchacza. Dlatego, jeśli ktoś interesuje się polityką i chce mieć możliwie jak najbardziej realny i poprawny obraz polskiej polityki, powinien nastawić się na czerpanie wiedzy z różnych źródeł. Czytając różne gazety, nie tylko jedną, oglądając różne stacje informacyjne, słuchając różnych audycji, jesteśmy w stanie wypośrodkować zebrane informacje i wypracować swoje własne poglądy na temat otaczającego nas świata, polskiej – jak i zagranicznej sceny politycznej oraz przekonać się o sposobie myślenia przeciwnej strony.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.