Prawo i BiznesKonsolidacja bankow

Konsolidacja bankow

by

Zwolennicy bankowości o zasięgu ogólnokrajowym są przekonani, że konsolidacja zwiększy efektywność banków i poprawi ich kondycję, uodparniając system bankowy na upadki banków. Krytycy konsolidacji bankowej obawiają się jednak, że wyeliminuje ona niewielkie banki, nazywane bankami środowiskowymi, co spowoduje ograniczenie dostępu do kredytów dla drobnych przedsiębiorców. Ich niepokój budzi również możliwość opanowania przemysłu bankowego przez niewielką liczbę banków, co osłabiłoby konkurencyjność w sektorze bankowym. Większość ekonomistów obawy te traktuje dość sceptycznie. Jak wiemy, z prowadzonych badań wynika, że nawet po zakończeniu procesu konsolidacji w Stanach Zjednoczonych pozostanie wiele aktywnie działających banków. Poza tym, megabanki nie zdominują przemysłu bankowego: wyniki badań wskazują, że liczba banków dysponujących aktywami o wartości przekraczającej 100 mld dol. nie spadnie poniżej dziesięciu; łączny udział tych banków w aktywach bankowych nie przekroczy zaś 50%. ?Przemysł” bankowy pozostanie zatem bardzo konkurencyjny, prawdopodobnie nawet w większym stopniu niż obecnie, jeśli weźmiemy pod uwagę, że banki dotychczas chronione przed konkurencją ze strony banków spoza własnego stanu będą zmuszone do podjęcia ostrej rywalizacji o pozostanie w branży.

Back to Top