Kontakty o charakterze międzynarodowym

Każde państwo graniczy z co najmniej jednym lub dwoma sąsiadami. Granice pomiędzy nimi wyznacza przyroda, a czasami człowiek. Nie ważne, czy społeczeństwo jest ogrodzone od świata łańcuchem górskim, morzem lub tylko umowną linią na mapie. Władze sąsiadujących ze sobą krajów prędzej czy później muszą nawiązać porozumienie. W obliczu postępującej globalizacji dyplomacja sięga o wiele dalej. Dawniej priorytetem naszych władz były poprawne stosunki z Niemcami, Czechami czy Rosją. W dwudziestym pierwszym wieku istotnym partnerem dla Polski okazało się USA. Rząd odbył kilkadziesiąt zagranicznych podróży dyplomatycznych. Nasze ambasady otwarto nawet w tak odległym i egzotycznym kraju, jak Japonia. Mądre prowadzenie polityki zagranicznej wymaga szerokiej wiedzy, otwartości oraz życzliwości. Z tymi cechami o wiele łatwiej nawiązać dobre relacje z drugą stroną porozumienia. Dlatego nie każdy może zostać dyplomatą. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracują osoby przeszkolone z zakresu umiejętności miękkich. Dawniej podstawą dyplomacji było stosowanie nacisków. Jako, że świat powoli przekształca się w globalną wioskę, lepszym sposobem na osiągnięcie sukcesu jest współpraca, ewentualnie perswazja. Takie podejście do polityki zmniejsza ryzyko konfliktów dyplomatycznych, a nawet zbrojnych. Oczywiście nie wszystkie narody kierują powszechnie przyjętym modelem działań.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.