Prawo i BiznesKontrakty forward

Kontrakty forward

by
Kontrakty forward
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Po pierwsze, dlaczego First National Bank zawiera opisaną transakcję forward z firmą ubezpieczeniową Rock Solid? Otóż dlatego, że uzyskuje dzięki niej możliwość zabezpieczenia się (ochrony, hedge) przed ryzykiem stopy procentowej, jakie pojawiłoby się, w przypadku gdyby bank zamierzał sprzedać obligacje przed ich terminem wykupu. First National, który obecnie jest w posiadaniu 8s z 2015 r., o wartości 5 min dol., obawia się, że jeśli w przyszłości stopy procentowe wzrosną, ceny obligacji spadną, narażając bank na straty kapitałowe w momencie sprzedaży obligacji. Zawarcie transakcji terminowej typu forward powoduje zablokowanie przyszłej ceny obligacji i eliminuje ryzyko cenowe, z jakim spotyka się bank w wyniku zmian stóp procentowych. Widzimy zatem, że transakcje terminowe typu forward pozwalają menedżerom instytucji finansowych na redukowanie ryzyka stopy procentowej. Dlaczego towarzystwo ubezpieczeniowe Rock Solid decyduje się na zawarcie transakcji forward z bankiem First National? Rock Solid oczekuje, że w ciągu roku zgromadzi składki w wysokości 5 min dol., które zamierza zainwestować w obligacje typu 8s z 2015 r., obawia się jednak, że oprocentowanie tych obligacji spadnie w okresie pomiędzy rokiem bieżącym a przyszłym. Dzięki transakcji forward firma jest w stanie zablokować stopę procentową obligacji skarbowych (które zakupi od First National) na poziomie 8%.

Pozostałe teksty tematyczne online:

Back to Top