Prawo i BiznesKorzysci skali

Korzysci skali

by
Korzysci skali
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Jednym z rozwiązań problemu wysokich kosztów transakcyjnych jest połączenie funduszy wielu inwestorów, tak aby mogli oni zyskać dzięki tzw. korzyściom skali, czyli spadaniu kosztów transakcyjnych za każdy dolar inwestycji wraz ze zwiększaniem rozmiarów (skali) transakcji. Powiązanie środków sprawia, że koszty transakcyjne ponoszone przez każdego z indywidualnych inwestorów są daleko mniejsze. Korzyści skali istnieją, ponieważ całkowity koszt przeprowadzania transakcji na rynkach finansowych rośnie bardzo nieznacznie w stosunku do wielkości transakcji. Na przykład, koszt przeprowadzenia kupna 10000 akcji bardzo nieznacznie przewyższa koszt przeprowadzenia takiej samej operacji dla 50 udziałów. Występowanie ekonomii skali na rynkach finansowych pomaga wyjaśnić rozwój instytucji pośrednictwa finansowego oraz ich wysoką pozycję w strukturze finansowej. Najbardziej wyrazistym przykładem pośrednika finansowego, który rozwinął się dzięki korzyściom skali, są spółki lokacyjne (tzw. fundusze powiernicze). Fundusz powierniczy to instytucja pośrednictwa finansowego, która sprzedaje osobom indywidualnym jednostki uczestnictwa, a dochody inwestuje w akcje i obligacje. Ponieważ fundusze te nabywają ogromne pakiety akcji i obligacji, oczywiście zyskują na korzyściach skali. Zyski te, po odprowadzeniu na rachunek funduszu części potrzebnej na wynagrodzenia dla zarządu oraz pokrycie kosztów administrowania rachunkami funduszu, są z kolei przekazywane inwestorom indywidualnym.

Back to Top