Prawo i BiznesKsięgowość budżetowa

Księgowość budżetowa

by
Księgowość budżetowa
1 vote, 4.00 avg. rating (80% score)

Księgowość budżetowa

Księgowość budżetowa jest specyficzną dziedziną księgowości. Jej sposób funkcjonowania oparty jest na zasadach sformułowanych w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dotyczy ona wszystkich jednostek, które pokrywają swoje wydatki z budżetu państwa, czyli jednostek budżetowych. Następnie wpływy, które otrzymują ponownie wracają na wspomniany rachunek lub rachunek należący do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostki, które podlegają księgowości budżetowej wyszczególnione są w Art. 9. wspomnianej Ustawy. Zgodnie z nią należą do nich m.in.:
– organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
– uczelnie publiczne;
– państwowe i samorządowe instytucje kultury.

Jednostki budżetowe podlegają bardzo rygorystycznym zasadom prowadzenia swojej rachunkowości. Jest to związane z wymaganiem od nich przejrzystości w obrębie finansów, by jasne i klarowne było jak są wykorzystywane środki publiczne. Wszystkie wspomniane jednostki budżetowe obowiązuje zatem jednolita zasada prowadzenia rachunkowości. Ich obowiązkiem jest prowadzenie szczegółowej klasyfikacji przychodów i rozchodów. Następnie na podstawie tych danych jednostki budżetowe muszę składać sprawozdania ze swojej działalności w zakresie finansów. Księgowość budżetową obowiązuje rok obrotowy zazwyczaj pokrywający się z rokiem kalendarzowym i podzielony na mniejsze okresy sprawozdawcze.

Pozostałe teksty tematyczne online:

Back to Top