Kto sprawuje władzę w Polsce ?

Minęły już czasy, kiedy Polska była, przynajmniej oficjalnie, krajem demokracji ludowej. Wprawdzie faktycznie lud sprawował władzę przez swoich przedstawicieli, którzy bynajmniej nie byli wybierani demokratycznie, ale trzeba zauważyć, że nawet ówczesna władza starała się przynajmniej zachować pozory swojej legimityzacji, poprzez organizowanie wyborów. Bowiem to właśnie wybory, zarówno parlamentarne, jak i samorządowe czy też prezydenckie, są rzeczywistym potwierdzeniem tego, że władzę w istocie sprawujemy my wszyscy. Jednak warunkiem takiego sprawowania władzy jest oczywiście przeprowadzenie wyborów w uczciwy sposób, a także rzecz jasna odpowiednio duża frekwencja. Choć bowiem ordynacja wyborcza nie stawia wymogu uzyskania określonej liczby głosów, aby dana osoba została wybrana do parlamentu lub organów samorządowych, to jednak trudno uznać za rzeczywistego reprezentanta narodu posła lub posłankę, którzy otrzymali w wyborach mniej niż tysiąc głosów. Jednak frekwencja w wyborach już od lat kształtuje się na niskim poziomie, z co najmniej kilku przyczyn, stojących zarówno po stronie wyborców, jak i polityków. Trudno przy tym jednoznacznie przesądzić, która z tych przyczyn posiada większą wagę, wszystkie natomiast wpływają negatywnie na system demokratycznych wyborów i sprawowania władzy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.