Który minister jest najważniejszy ?

Wydawać by się mogło, że w demokracji wszyscy mają równe prawa, stąd właśnie w tym ustroju panuje większa równość, niż w komunizmie, który z hasła równości uczynił swój sztandar. Skoro więc wszyscy są sobie równi, to i ważność poszczególnych ministrów powinna być zbliżona. Jednak sytuacja wygląda nieco inaczej. W życiu, które nas otacza bezpośrednio, widzimy, iż osoby bogate, w wielu przypadkach prędzej i łatwiej realizują swoje zamierzenia. Można więc w pewnym sensie powiedzieć, że światem rządzi pieniądz. Przekładając tę regułę na rząd i ministerstwa, dojdziemy do wniosku, że istnieją ministerstwa ważniejsze od innych. Są to szczególnie te, które dysponują dużymi pieniędzmi. Niekoniecznie chodzi tutaj o dochody i osiągnięcia danego ministerstwa, ale o to, jakie środki może ono rozdysponować, także między inne ministerstwa. W tym ujęciu, szczególną rolę odgrywa Ministerstwo Finansów, a także Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wiele innych ministerstw, w porównaniu z nimi, są ubogimi krewnymi i taką też odgrywają rolę. Istnieje jednak jeszcze jedno ministerstwo, które odgrywa szczególnie ważną rolę. Jest to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które kształtuje politykę zagraniczną Polski. Tym samym jego działalność wpływa na pozycję międzynarodową Polski, a pośrednio także na jej gospodarkę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.