Marszałek Sejmu RP

Mówiąc o polityce oraz najważniejszych funkcjach jakie w państwie można pełnić z pewnością należy pamiętać o Marszałku Senatu. Marszałek Senatu jest zaraz po prezydencie oraz Marszałku Sejmu najważniejszą osobą w państwie. Jest to jednocześnie najważniejsza osoba w całym Senaty. Obecnie funkcję Marszałka Senatu pełni w Polsce Bogdan Borusewicz. Jest to senatorem niezależnym, który jednak do Senatu wszedł z listy Platformy Obywatelskiej, która obecnie jest w Polsce partią rządzącą. Na Marszałku Senatu spoczywa szereg bardzo istotnych obowiązków. Przede wszystkim jego zadaniem jest reprezentowanie Senatu. Jego zadaniem jest także ustalenie planu pracy Senatu. Marszałek robi to jednak po uzyskaniu opinii od Konwentu Seniorów Senatu. To właśnie Marszałek Senatu jest również uprawniony do tego aby zwoływać posiedzenia Senatu. Pilnowanie porządku obrad Senatu jest również zadaniem Marszałka. To również on ma za zadanie obradom tym przewodniczyć. Wszystkie ustawy, które uchwalił Sejm muszą zostać wydrukowane. To właśnie Marszałek Senatu zarządza wydrukowanie owych ustaw. Wszystkie pisma, które Senat kieruje do jakiś adresatów zewnętrznych muszą również zostać podpisane właśnie przez Marszałka Senatu. Jak widać Marszałek Senatu to niezwykle odpowiedzialna funkcja. Z pewnością musi więc pełnić ją bardzo rozważna osoba.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.