Marszałek Sejmu RP

Mówiąc o polityce z całą pewnością trzeba chociaż w kilku słowach wspomnieć o najważniejszych osobach na polskiej scenie politycznej. Niewątpliwie jest nią Marszałek Sejmu, który jest drugą osobą w państwie zaraz po prezydencie. W momencie, kiedy prezydent nie jest w stanie dalej pełnić swojej funkcji to właśnie Marszałek Sejmu przejmuje kierowanie państwem. Tak właśnie stało się po katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiej, kiedy to rządy w państwie przejął ówczesny Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Oczywiście rządy przejmowane są jedynie do chwili wybrania, a następnie zaprzysiężenia nowego prezydenta. Marszałek musi zostać wybrany przez ogół posłów już podczas pierwszego posiedzenia Sejmu. Odbywa się to dopiero po złożeniu ślubowania przez wszystkich posłów. Wyborem Marszałka Sejmu zajmuje się Marszałek Senior. Aby zgłosić kandydaturę posła na Marszałka Sejmu potrzeba głosów piętnastu posłów. Aby osoba została wybrana musi uzyskać bezwzględną większość głosów. Kiedy Marszałek Sejmu jest już wybrany przychodzi pora na wybór wicemarszałków. Przyjęło się, że każdy klub parlamentarny ma swojego wicemarszałka. Marszałek Sejmu ma do spełnienia szereg funkcji. Jego zadaniem jest między innymi reprezentowanie Sejmu, ale także zwoływanie jego posiedzeń. Zadaniem Marszałka jest również sprawowanie kontroli nad przebiegiem obrad.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.