Młodzież w polityce

W polityce nie ma pojęcia wieku emerytalnego. Wielu polityków pozostaje czynnych w zawodzie do bardzo późnego wieku, co nie przeszkadza im często sprawować władzę w swoich partiach. Nawet wśród szeregowych polityków, przeważają osoby w wieku raczej średnim. Czy zatem wśród polityków nie ma miejsca dla młodzieży? Nie powinno się tak zakładać, gdyż niemal każda z głównych partii ma swoją „wersję” młodzieżową. Młodzi politycy działają oczywiście niezwykle aktywnie, chcąc zarówno uzyskać niezbędne doświadczenie, jak i polepszyć swoją pozycję w partii. O ile jednak doświadczenie zdobyć nietrudno, to już uzyskanie odpowiedniej pozycji jest rzeczą trudną. W kierownictwie niemal każdej partii przeważają bowiem politycy o dużym doświadczeniu, z reguły zaawansowani wiekiem, którzy niechętnie ustępują swej pozycji młodszym. Młodzi rzadko też mogą liczyć na wysokie miejsca na listach wyborczych, stąd ich reprezentacja w sejmie jest niewielka. Trzeba tu jednak zauważyć, że młodzi ludzie, jako pokolenie, generalnie odrzucają politykę, stąd nie powinna dziwić sytuacja, że nie uprawiają także polityki czynnie. Sytuacji nie zmieniają także rzadkie przypadki, iż ludzie względnie młodzi (w wieku 35 – 40 lat), awansują na czołowe miejsca w kierownictwie danej partii, gdyż ich władza z reguły trwa krótko.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.