Modelowe różnice między prawicą a lewicą

Polacy codziennie słyszą w radiu, widzą w telewizji i czytają w prasie informacje na temat życia politycznego w naszym kraju. Często przewijają się w mediach słowa takie, jakie jak prawica i lewica. Sami politycy, przynależący do poszczególnych opcji i partii politycznych, uważają zazwyczaj swoje ugrupowania za prawicowe bądź lewicowe. Na czym polega ów podział na prawicę i lewicę? W teorii ów podział jest bardzo prosty, ale w praktyce bywa bardzo różnie i polskie partie polityczne rzadko idealnie wpasowują się w definicję tych pojęć. Z założenia prawica w sensie światopoglądowym skupia się na konserwatyzmie obyczajowym, często tradycjonalizmie, przywiązaniu do tradycji, zwyczajów przodków oraz poszanowaniu religii. Modelowa prawica w podejściu do gospodarki stawia na gospodarkę otwartą, kapitalistyczną i liberalną, pozbawioną zbędnych regulacji oraz nadmiaru biurokracji. Lewica natomiast w kwestiach światopoglądowych propaguje podejście polegające na odrzuceniu tradycji i zwyczajów oraz ograniczeniu konserwatyzmu i roli Kościoła w życiu codziennym obywateli oraz państwa. Jeśli chodzi o gospodarkę to modelowa lewica jest za sztywnymi regulacjami oraz jak największą kontrolą państwa nad tą dziedziną. Jak widać w odniesieniu do definicji, np. Prawo i Sprawiedliwość jest partią prawicową wyłącznie jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe natomiast pomysły gospodarcze tej partii mają więcej wspólnego z podejściem tradycyjnie lewicowym. Natomiast Ruch Poparcia Palikota, pretendujący do miana lewicy, podejście do gospodarki ma ideologicznie prawicowe, natomiast w kwestii światopoglądu jest faktycznie modelową lewicą. Jak widać na powyższych przykładach praktyka polityczna jest często odmienna od teoretycznej definicji a partie uważające się za lewicowe bądź prawicowe nie zawsze spełniają wzorcowe znamiona charakterystyczne i typowe dla danej opcji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.