Prawo i BiznesMonopol pełny

Monopol pełny

by

Jednym z rodzajów rynku, jakie określa ekonomia jest Monopol pełny. Aktualnie bardzo ciężko, jest znaleźć gospodarkę, która posiadałaby cechy monopolu pełnego. Był on częściej spotykany w czasach wcześniejszych. Monopol pełny zakłada funkcjonowanie dokładnie jednego przedsiębiorstwa, które zajmuje się wytwarzaniem określonego dobra. Nie ma więc na tym rynku konkurencji, a wejście do monopolu pełnego przez inne firmy nie jest możliwe. Tak więc, taki właściciel firmy sam ustala ceny i wielkość produkcji, jaką ma zamiar wytworzyć. Ma to na celu maksymalizacje zysków przedsiębiorstwa. Taka sytuacja na rynku zakłada, że zarówno konsument, jak i właściciel firmy ma pełno wiedzę o rynku. Nie jest to sytuacja dobra z punktu widzenia gospodarki, ponieważ w momencie braku konkurencji, uwzględniane są tylko korzyści właściciela konkretnej firmy. Nie ma on konkurentów, nie musi on wiec obniżać specjalnie ceny. Nie jest to wiec korzystne dla konsumenta. Taki monopol jednak nie jest spotykany często.

Back to Top