O Izbie Gmin

Izbą niższą Parlamentu w Wielkiej Brytanii jest Izba Gmin. Izba Gmin jest wprawdzie izbą niższą pełni jednak rolę nadrzędną nad izbą wyższą brytyjskiego Parlamentu, którą jest Izba Lordów. Izba Gmin sięga swoimi korzeniami XIII wieku. W tym czasie członkami Izby Gmin byli przedstawiciele miast i hrabstw angielskich. Wzrost uprawnień Izby Gmin nastąpił pomiędzy XVII a XVIII wiekiem. Izba Gmin wybierana jest w wyborach powszechnych. Prawo wyborcze przysługuje tym obywatelom Wielkiej Brytanii, którzy mają ukończone 18 lat. W wyborach mogą także uczestniczyć obywatele Irlandii oraz innych krajów Brytyjskiej Wspólnoty Narodów pod pewnymi warunkami. Jednym z tych warunków jest ukończenie 18 lat oraz zamieszkiwanie na stałe na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Izba Gmin jest głównym organem ustawodawczym. Ma prawo do powoływania i kontroli rządu. W skład Izby Gmin wchodzi 651 deputowanych. Kadencja deputowanych zasiadających w Izbie Gmin trwa do 5 lat. Izba Gmin obraduje w Pałacu Westminster. Ławy, w których zasiadają deputowani przedzieleni są przedzielone są przejściem o szerokości „dwóch i pół miecza” (tak każe tradycja). Spośród deputowanych Izby Gmin wybierany jest spiker, którego rola zbliżona jest do roli Marszałka w polskim sejmie. Zgodnie z tradycją, spiker nie jest członkiem partii, po wyborze rezygnuje z pełnienia wszystkich funkcji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.