O Konwencie Seniorów

Kiedy rozmawiamy o polityce z całą pewnością powinniśmy wspomnieć o Konwencie Seniorów. Termin ten pojawia się zarówno w odniesieniu do Senatu, jak i do Sejmu. Konwent Seniorów jest więc organem, który występuje zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Jeśli chodzi o Sejm to Konwent Seniorów ma za zadanie zapewnić współdziałanie klubów poselskich, które wchodzą w skład Sejmu w kwestiach, które związane są z działaniem oraz pracami Sejmu. Zadaniem Konwentu Seniorów jest również doradzanie zarówno Marszałkowi Sejmu, jak i Prezydium Sejmu w sprawach, w których tego potrzebują. W skład Konwentu Seniorów Sejmu wchodzą Marszałek Sejmu, wszyscy wicemarszałkowie oraz przedstawiciele klubów poselskich i parlamentarnych. Do udziału w posiedzeniach Konwentu Seniorów uprawniony jest również Szef Kancelarii Sejmu. Warto wspomnieć, że na zaproszenie Konwentu Seniorów bądź za wskazaniem Marszałka Sejmu w obradach Konwentu Seniorów mogą wziąć udział tak osoby, których ustawa nie uprawnia do zasiadania w Konwencie Seniorów. W praktyce oznacza to, że w Konwencie Seniorów może zasiąść każda osoba. Prawo do zwołania posiedzenia Konwentu Seniorów ma Marszałek Sejmu. Marszałek może zwołać Konwent Seniorów na przykład wtedy, kiedy trzeba zaopiniować projekt, który obejmuje zaplanowane prace Sejmu. W Senacie w Konwencie Seniorów zasiadają Marszałek Senatu, wicemarszałkowie oraz przedstawiciele klubów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.