O Partii Konserwatywnej

Jedną z dwóch głównych partii, które działają w Wielkiej Brytanii jest Partia Konserwatywna. Partia Konserwatywna kontynuuje linię polityczną torysów, czyli angielskiego ugrupowania politycznego, które działało w Wielkiej Brytanii od roku 1680 do roku 1830. Po raz pierwszy sformułowania „Partia Konserwatywna” użył w manifeście wyborczym R. Peel w roku 1834. Pełnił on wówczas rolę przywódcy torysów. Od chwili powstania Partia Konserwatywna była wyrazicielką interesów brytyjskich ziemian, stawała w obronie angielskiej tradycji, przywilejów Kościoła anglikańskiego oraz królewskiego dworu. W okresie kolonialnej ekspansji Wielkiej Brytanii dominującą rolę w partii zaczęli odgrywać finansowi oligarchowie. Z upływem czasu Partia Konserwatywna zaczęła również zabiegać o wpływy w uboższych warstwach społeczeństwa. Na przełomie XIX i XX wieku Partia Konserwatywna miała duże znaczenie. Przedstawiciele tej partii w tym czasie trzykrotnie byli u steru władzy. Również w okresie I wony światowej oraz przez kilka lat po jej zakończeniu Partia Konserwatywna sprawowała władzę samodzielnie lub tworzyła rządzącą koalicję. Partia Konserwatywna sprawowała swoje rządy także w latach 1951-1964 oraz w latach 1970-1974 i od roku 1979 do roku 1997. Wieloletnim przywódcą Partii Konserwatywnej była premier Margaret Thatcher.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.