O stanie wojennym

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku został wprowadzony w naszym kraju stan wojenny. Wprowadzenie stanu wojennego zostało zatwierdzone przez dekret, który wydała Rada Państwa. Jedynym głosem sprzeciwu był głos R. Reiffa przedstawiciela PAX-u. Wprowadzenie stanu wojennego uzasadniono zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego, załamaniem gospodarczym oraz rzekomą próbą podjęcia przez Związek Zawodowy „Solidarność” zamachu stanu. Rolę I sekretarza PZPR oraz funkcję premiera pełnił wtedy generał Wojciech Jaruzelski. Pod jego przewodnictwem po wprowadzeniu stanu wojennego została powołana do życia Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa wraz z Radą Ministrów po wprowadzeniu stanu wojennego wydała szereg dekretów, na mocy których na ulicach polskich miast pojawiły się uzbrojone oddziały wojska. Ograniczone zostały także podstawowe prawa obywatelskie. Na mocy tych dekretów zostało także aresztowanych i osadzonych w obozach internowania ponad 10 000 działaczy związku zawodowego „Solidarność”. Rok po ogłoszeniu stanu wojennego zostały zdelegalizowane wszystkie działające w naszym kraju związki zawodowe oraz część organizacji społecznych. Podstawowe gałęzie gospodarki zostały zmilitaryzowane, a w zakładach pracy pojawili się komisarze wojskowi. Z okresem stanu wojennego związana jest śmierć 9 górników z kopalni „Wujek”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.