O Zgromadzeniu Narodowym

Rozmawiając o polityce z całą pewnością należy wspomnieć chociaż w kilku słowach o Zgromadzeniu Narodowym. Zgromadzenie Narodowe jest z całą pewnością niezwykłym organem konstytucyjnym. Składa się bowiem nie tylko z posłów, ale również z senatorów. Na Zgromadzeniu Narodowym obradują oni razem. Historia Zgromadzenia Narodowego sięga II Republiki Francuskiej. Zgromadzenie Narodowe występuje nie tylko w Polsce. Wiele krajów demokratycznych również zdecydowało się na jego przyjęcie. Trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że Zgromadzeniem Narodowym nie jest wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu, które zostało zwołane na przykład wtedy, kiedy posłowie i senatorowie chcieli uczcić rocznicę jakiegoś ważnego wydarzenia. Zgromadzenie Narodowe może zostać zwołane przez Marszałka Sejmy. To również obradom tym przewodniczą. Jeżeli z jakiegoś powodu nie może tego zrobić zastępuje go Marszałek Senatu. Trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego nie występuje podział na posłów i senatorów. Oznacza to, że wszyscy ci, którzy biorą udział w Zgromadzeniu Narodowym są sobie równi. Polska Konstytucja bardzo dokładnie określa w jakich sytuacjach może zostać zwołane Zgromadzenie Narodowe. Przykładem jest na przykład konieczność przyjęcia przysięgi od zaprzysiężonego prezydenta.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.