Ochrona zdrowia i rząd

Różnorakie aspekty związane z rządzeniem krajem dotyczą nie tylko sposobów rozdysponowania pieniędzy na chociażby kwestie edukacji, ale też zdrowia. To bardzo ważny element życia każdego człowieka, dlatego polityka z tym związana musi być przemyślana i dobrze zaplanowana. W Polsce system opieki zdrowotnej jest oparty o model ubezpieczeniowy. Każdy, kto żyje w naszym kraju i posiada obywatelstwo zgodnie z konstytucją może skorzystać z prawa do ochrony zdrowia. Dotyczy to wszystkich, niezależnie od ich sytuacji materialne, jaką aktualnie posiadają. Warunki i sposoby korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej są określone w ustawie. Tak zwani interesariusze, które to słowo jest chyba najlepszym aktualnie przetłumaczeniem angielskiego stakeholders, dzielą się na kilka kategorii. Pierwsza to tak zwani świadczeniobiorcy, czyli po prostu pacjenci. Ich najczęściej dotyczy polityka związana ze zdrowiem. Następnie są wszelakie instytucje ubezpieczenia zdrowotnego, kolejni świadczeniodawcy, a także apteki i inne podmioty, jak chociażby Rzecznik Praw Pacjenta. Mimo że system ten powinien być najważniejszy dla kolejnych rządów – wciąż nie jest doskonały i wciąż nie powstał konkretny sposób na naprawę tego stanu. A choć od lat chociażby dziewiędziesiątych – całość uległa znaczącej poprawie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.