Okresy rządzenia w historii

Z początku panował prosty system. Był wódz, który miał swoje plemię i mógł rządzić nim tak długo, jak tylko miał siły. Wtedy polityka nie była zbyt istotna, liczyła się właśnie siła i umiejętności zjednywania sobie ludzi, poprzez na przykład tworzenie klanów. Im większy był rozwój terenów, na których opłacało się osiedlać – tym silniejszy wpływ miała polityka. Klany ostatecznie przeszły w formę organizacji, a stąd wyłoniły się dynastie. Polegało to na tym, że istniał władca, który pragnął mieć dany teren pod swoją opieką. Walczył zatem o niego z innymi, a z uwagi na umiejętności bojowe lub strategiczne – był uznawany za najlepszego z najlepszych. W ten sposób wyłoniły się mocarstwa, a następnie monarchie. Tutaj najważniejszy był król, często odbierał wręcz cześć boską, a polityka nie miała aż takiego znaczenia, do momentu, gdy okazało się, że małżeństwa z synami lub córkami innych królów mają realny wpływ na podział świata. Ostatecznie kilka najważniejszych monarchii zdominowało Europę, a podział ten był widoczny mniej więcej do czasów tak zwanej Rewolucji Francuskiej. Dopiero wtedy ludzie uświadomili sobie, że nie są zależni od możnych i mogą sami kształtować swój los. Następnie pojawiła się rewolucja industrialna, a ostatecznie powstanie partii, jakie mniej więcej znamy dzisiaj.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.