Politologia jako kierunek studiów

Politologia jest jedną z fundamentalnych nauk humanistycznych, ściśle dotyczącą społeczeństwa oraz jego organizacji. Pomimo kryzysu, jaki dopadł uniwersytety w związku z promocją nauk technicznych, politologia jest jednym z najbardziej obleganych kierunków. Co roku o miejsce na studiach ubiega się co najmniej kilka osób. Oczywiście im lepsza uczelnia, tym większe zainteresowanie politologią właśnie na tym, a nie innym uniwerku. Aby rozpocząć studia, trzeba dostosować pulę zdawanych na maturze przedmiotów do wymagań stawianych przez uczelnie. Zazwyczaj od kandydatów oczekuje się języka polskiego, historii lub wiedzy o społeczeństwie. W niektórych przypadkach brane są pod uwagę wyniki z geografii. Po przyjęciu młody człowiek otrzymuje indeks wraz z legitymacją. Na pierwszym i drugim roku studenci uczą się ogólnych przedmiotów humanistycznych, historycznych oraz społecznych. Przed dyplomem często wprowadza się nowy podział na grupy, ze względu na wybór specjalizacji. Dyplomanci mogą specjalizować się z wielu gałęzi współczesnej politologii. Najpopularniejszym kierunkiem kształcenia jest dziennikarstwo polityczne, wiedza z zakresu instytucji politycznych oraz zarządzanie w strukturach władzy. Dwuletnie studia uzupełniające służą pogłębieniu wiedzy w jednej z wymienionych dziedzin. Po kierunkach związanych z polityką dość trudno znaleźć zatrudnienie. Można skupić się na dalszym kształceniu, badaniach albo poszukać pracy w administracji rządowej. Oczywiście nie zaszkodzi spróbować swoich sił w sejmowych ławach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.