Polityka dla mas

Sztuka uprawiania polityki z pewnością nie jest łatwa i wymaga od polityków, w szczególności zaś dla obozu rządzącego, dużego doświadczenia. Istotne jest tutaj jednak nie tylko doświadczenie i ogólnie, różne kompetencje, niezbędne dla uprawiania polityki, ale także inna specyficzna umiejętność. Jest to mianowicie zdolność mówienia ludziom tego, co chcą oni usłyszeć. Dotyczy to zwłaszcza zwolenników partii rządzącej oraz samego rządu, a także tych osób, które uważane są za potencjalnych zwolenników w przyszłości. Tak więc, dobry polityk potrafi obiecać coś zupełnie innego młodzieży lub choćby emerytom, składając przy tym obietnice w taki sposób, aby przynajmniej teoretycznie były one możliwe do spełnienia. Często obserwatorzy polityki otrzymują jedynie pozytywne informacje, a ewentualne niepowodzenia przedstawiane są jako przejściowe trudności. Wprawdzie wytrawny obserwator będzie umiał przesiać polityczne ziarno od plew, jednak trzeba tutaj wiedzieć, że dla większości potencjalnych wyborców polityka nie ma większego znaczenia, gdyż traktują ją jako zło konieczne. Tym niemniej, żeby wykształcić w sobie prawdziwy osąd krytyczny wobec polityków, nie podparty emocjami oraz stereotypami, trzeba posiadać dużą wiedzę o otaczającym nas świecie, co jest jednak w naszym społeczeństwie dość rzadkie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.