Polityka w telewizji

Tradycyjnie politycy lubią pojawiać się w telewizji. Wynika to z powszechnego, choć oczywiście nieprawdziwego poglądu, iż jeśli jakieś wydarzenie lub postać nie pojawia się w telewizji, to nie istnieje. Oczywiście poza ekranem telewizyjnym funkcjonuje cały, bardzo złożony świat, tym niemniej jednak nie ulega wątpliwości, iż telewizja jest tym medium, dzięki którym poglądy i postawy polityczne stają się znane powszechnie wśród członków społeczeństwa. Możemy więc zaobserwować, iż liczni politycy wiodą prym w programach informacyjnych. Warto tu jednak zauważyć, że niegdyś program dostępnych kanałów telewizyjnych, a za minionego ustroju były w Polsce tylko dwa, oferował w ciągu dnia tylko kilka programów informacyjnych, których długość nie przekraczała pół godziny. Sytuacja zmieniła się wraz z upadkiem komunizmu, kiedy to nie tylko uzyskaliśmy dostęp do często bardzo dużej ilości kanałów telewizyjnych, ale także z czasem pojawiły się kanały wyłącznie informacyjne, oferujące je przez całą dobę. Tym samym politycy zyskali znacznie większe możliwości, aby prezentować swoje poglądy i toczyć dyskusje ze swoimi adwersarzami, choć oczywiście zdarzają się sytuacje, iż z występowania w niektórych kanałach świadomie oni rezygnują, motywując to sprzecznością poglądów swoich oraz dziennikarzy określonego kanału informacyjnego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.