Postępująca laicyzacja społeczeństwa w Polsce

Pomimo faktu, iż poglądy społeczeństwa oraz konkretnych jednostek mogą się bardzo od siebie różnić – i w naszym kraju, jak to w państwie demokratycznym, mamy pełne prawo do głoszenia swoich przemyśleń, zauważalna jest pewna tendencja zmierzająca ku laicyzacji społeczeństwa polskiego. To, co jeszcze kilka lat temu zdawało się niemożliwe, niechciane lub niemożliwe, dziś zyskuje nowe formy. Może to być efekt różnych czynników. Fakt, iż funkcjonujemy w jednej wielkiej globalnej wiosce sprawia, że jesteśmy bardziej otwarci na to, jak żyją ludzie w innych krajach, jak funkcjonują w nich poszczególne systemy. Mogąc przyjrzeć się temu z bliska, wielu ludzi może zmienić zdanie na temat spraw, które dotyczyły go wcześniej jedynie w teorii. Poza tym, ludzie w Polsce pragnął zmian, co widać chociażby po rosnącej liczbie osób będących zwolennikami takich działań jak opodatkowanie kościoła, zalegalizowanie sztucznego zapłodnienia czy miękkich narkotyków. Większość postulatów, o które domaga się społeczeństwo jest domeną obietnic partii lewicowych, które chcą dać obywatelom większą swobodę do podejmowania decyzji. Jednak czy nie doprowadzi to do pewnego rodzaju anarchii oraz utraty naszych wartości kulturowych? Inne kraje, takie jak Holandia, które dało swoim obywatelom wiele pozwoleń, np. na spożywanie miękkich narkotyków, teraz próbują się z tego wycofać, nie potrafiąc tego ogarnąć.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.