Prawo i Sprawiedliwość – historia i program polityczny

Prawo i Sprawiedliwość (w skrócie PiS) jest polską partią polityczną o poglądach konserwatywnych. Została ona zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001r. Jej założycielami byli bracia – Lech oraz Jarosław Kaczyńscy. Założyli oni Prawo i Sprawiedliwość będąc na fali popularności, którą uzyskał Lech Kaczyński, kiedy sprawował funkcję prokuratora generalnego oraz funkcję ministra sprawiedliwości, jeszcze w żądze AWS. Deklarowana ideologia Prawa i Sprawiedliwości jest niezmienna od czasu jej powstania. Skupia się przede wszystkim na połączeniu konserwatyzmu, chrześcijańskiej demokracji, jak i również wartościach republikańskich. Od 2005r do 2007r PiS sprawowało władzę, rząd tworzył najpierw Kazimierz Marcinkiewicz, następnie Jarosław Kaczyński. Program polityczny Prawa i Sprawiedliwości to w większości chęć zwiększenia praw dla ofiar przestępstw, jak również zaostrzenie kar dla przestępców. Specjalnie karani mieliby być ludzie którzy poczynili przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mienie. Nieustannie ustają także ku przywróceniu kary śmierci. Partia postulowała za wprowadzeniem zasady jawności oświadczeń majątkowych dla wszystkich polityków oraz urzędników oraz za utworzeniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Stosunek PiSu do Unii Europejskiej jest dobry, popiera on integrację z nią, prowadząc jednocześnie politykę proamerykańską. Prawo i Sprawiedliwość za swych rządów popadło udział polskich żołnierzy w przeprowadzanych przez Stany Zjednoczone operacje w Iraku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.