Prezydent czy premier ?

Za najważniejszą osobę w określonym miejscu uważa się tą, która sprawuje w nim władzę. Ta zasada odnosi się do każdej organizacji, zarówno zupełnie małej, jak kilkuosobowe przedsiębiorstwo, jak i zupełnie dużej, a więc takiej, jak państwo. Jednak w przypadku Polski mamy dwie osoby, co do których można przypuszczać, że mają realną władzę w całym państwie. Są to prezydent i premier. Powstaje jednak pytanie, kto ma większą władzę? Można tutaj rozważać dwie kwestie: władzę tytularną i rzeczywistą. Wydaje się, że pod względem tytularnym większą władzę sprawuje prezydent. Wyraża się to choćby w tym, że jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Można także przyjąć, że władza prezydenta posiada większą legitymizację społeczną, gdyż jest on wyłaniany w wyborach bezpośrednich. Nie głosujemy natomiast na premiera, tylko na określonego kandydata na posła, a w istocie na partię, którą on reprezentuje. Jeśli ta partia zwycięży w wyborach, najczęściej z grona swoich posłów wybiera premiera, który musi uzyskać poparcie większości posłów. Właśnie z tego poparcia wynika, iż premier ma dużą realną władzę. Oczywiście jest ona ograniczona regułami demokracji, ale w praktyce, jeśli partia rządząca ma samodzielną większość w sejmie, premier może forsować swoją wolę w sejmie, nie patrząc na zgodę koalicjanta i opinię innych partii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.