Przyczyny niskiej frekwencji w wyborach

Warto zauważyć, że w ostatnich kilku wyborach parlamentarnych, a także prezydenckich, frekwencja była dość niska i niewiele przekraczała 50%. Inaczej mówiąc, dużej części polskiego społeczeństwa było jak najzupełniej obojętne, kto zostanie wybrany jako jego przedstawiciel i będzie mógł później podejmować bardzo ważne decyzje, które przesądzą o kształcie polskiej rzeczywistości, a tym samym także będą wpływać na losy tysięcy, a nawet milionów ludzi. Jakie są najważniejsze przyczyny absencji w wyborach? W dużej mierze odpowiada za to oczywiście brak zainteresowania polityką. Bardzo wielu ludzi, zwłaszcza młodych, uważa bowiem politykę za bagno, w którym nie chcą się babrać. Z kolei duża część osób uważa, że ich udział w wyborach nic nie zmieni, stąd nie warto głosować. Inni z kolei nie znajdują wśród kandydatów takiej osoby, której ufają dostatecznie, aby móc ją poprzeć. Jest to problem dość ważny, gdyż rzeczywiście często można sądzić, iż większość osób startujących w wyborach to raczej dorobkiewicze, a nie lokalne osobistości, które przedkładają dobro wspólne nad własne interesy. Niekiedy zdarza się też, iż wyborca chciałby poprzeć konkretną osobę, lecz jest ona członkiem partii politycznej, która ma bardzo małe szanse na udział w parlamencie. W rezultacie często nie idzie on do wyborów, uważając oddanie głosu za bezcelowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.