Rola lewicy na dzisiejszej scenie politycznej

Ostatnie wybory parlamentarne w naszym kraju pokazały, że lewica polska właściwie nie istnieje. Jej wynik wyborczy, oscylujący w granicach siedmiu procent, jest najniższy w historii tego ugrupowania i ogólnie uważa się go za klęskę. Dziwne w tym wszystkim jest to, że partia ta w sposób bardzo wyrazisty prowadziła swoją kampanię wyborczą. Obecna była we wszystkich najważniejszych miastach w kraju, podobnie jak zajmowała stanowisko w każdej ważnej dla nas sprawie. Nie można więc pokazywać jako przyczyny tej klęski, brak aktywności na scenie politycznej. Ciekawostką jest tez fakt, że nowo powołany do życia Ruch jednego z byłych polityków partii rządzącej, zdołał zgarnąć do siebie sporą część dawnego elektoratu lewicowego. Program wyborczy tych dwóch ugrupowań jest do siebie podobny w większości dziedzin, jednakże nigdy nie padło słowo, które wskazywałoby, że Ruch to w ścisłym tego słowa znaczeniu partia lewicowa. Najwidoczniej dla wyborców coraz mniejsze znaczenie na to, skąd dana partia czerpie korzenie. Podział jaki dotychczas obowiązywał na lewicę, która dbała o ludzi pracy i o najsłabsze grupy polskiego społeczeństwa, oraz na prawicę która chciała tylko dążyć do rozwoju przedsiębiorczości, kosztem ludzi, właśnie zanika na naszych oczach. Odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej, wśród Polaków nastąpiła w tym zakresie duża zmiana. Czujemy, ze podnosi się nasz poziom życia i dobrze się czujemy w europejskiej rodzinie. Nie widzimy żadnego zagrożenia wykupienia nas przez silniejszych sąsiadów lub zniknięcia naszej świadomości narodowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.