Prawo i BiznesRozliczenie podatku dochodowego z zagranicy

Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy

by

Wielu obywateli polskich podejmuje obecnie pracę poza granicami kraju. Uzyskując dochody z takiej pracy należy pamiętać o tym, by rozliczyć podatek dochodowy w Polsce. Opodatkowanie tych dochodów jest regulowane umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy takie są zawarte między Polską i innymi państwami świata. Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy jest obowiązkowe dla osób, które przebywają w kraju więcej niż 183 dni w roku podatkowym a resztę czasu przebywają poza granicami jego terytorium. Podatek dochodowy można obliczyć metodą wyłączenia z progresją lub metodą proporcjonalnego odliczenia. Pierwsza metoda zwalnia z opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych za granicą, nadal jednak będą one wpływały na stawkę podatku. Metodę tą stosuje się dla obliczenia podatku z dochodów osiągniętych w krajach Unii Europejskiej. Natomiast zasada odliczenia proporcjonalnego podatku osiągniętego za granicą polega na odliczeniu podatku zapłaconego za granicą od należnego podatku w Polsce.

Pozostałe teksty tematyczne online:

Back to Top