Rząd kontra opozycja

Skoro istnieje partia rządząca, to musi istnieć również przynajmniej jedna partia opozycyjna. Partie te mogą funkcjonować w sejmie, wtedy stanowią opozycję parlamentarną, lub też pozostawać poza głównym nurtem polityki. Oczywiście opozycja parlamentarna odgrywa dużo większą rolę, jest też bardziej widoczna w mediach. Jak wynika z samej nazwy, opozycja już z założenia przeciwstawia się w swej działalności rządowi. Jednak stosunek opozycji do rządu może przybierać różne formy. Czasami jest to opozycja konstruktywna, czyli generalnie krytykująca rząd, ale znajdująca przede wszystkim rozwiązania dla błędów rządu. Może również istnieć opozycja „przyjacielska”, która rzadko przeciwstawia się rządowi, natomiast wspierająca go przy niektórych głosowaniach. Jednak standardem w polskiej polityce jest opozycja totalna. Prowadzi ona z rządem wręcz wojnę, krytykując i zwalczając wszelkie jego posunięcia i decyzje, nawet te, które nie powinny wzbudzać kontrowersji, gdyż są generalnie korzystne i potrzebne. Istnienie tego typu opozycji często jest szkodliwe nie tylko dla polityki, ale także dla całego społeczeństwa, gdyż często sejm tonie w jałowych sporach, a niekiedy nawet w kłótniach, nie mogąc uchwalić ważnych dla nas ustaw. Niewątpliwie przydałoby się w polskiej polityce znacznie więcej opozycji konstruktywnej, której na co dzień bardzo brakuje.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.