Rządzenie a geografia

Już na przełomie XIX i XX wieku powstała nauka, która pozwała zbadać wpływ czynników związanych z geografią na ludzi. Chodzi tu o na przykład politykę i procesy społeczne. Nauka ta nazywa się geopolityka i została tak nazwana przez pochodzącego ze Szwecji Rudolfa Kjelléna. Nauka ta ma status nauki akademickiej, co oznacza, że istnieją profesorowie i uczelnie w niej się specjalizujące, a do tego jest bezpośrednio połączona z polityką. Najważniejszymi zagadnieniami, które bada to powstawanie państw i ich funkcjonowanie, a wpływ czynników geograficznych właśnie. Geopolitycy myślą w kategoriach przestrzennych, dlatego nie ograniczają się w czasie i sprawdzają jak relacje związane choćby z ukształtowaniem terenu miały wpływ na konflikty światowe. Jednakże znaczenie tego terminu można też ujmować na wiele innych sposobów, ale ten jest najważniejszy. W naszym kraju geopolityka funkcjonuje w zasadzie o początku powstania za sprawą Eugeniusza Romera, który napisał wiele dzieł związanych z tematem. Są to chociażby Rola rzek w historii i geografii narodów albo Ziemia i państwo. Już same tytuły jego prac pozwalają stwierdzić, czym zajmuje się ta dyscyplina naukowa. Co istotne, możliwości rozwoju naukowego są u nas dość rozbudowane, bo mamy w kraju chociażby Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Instytut Geopolityki a także Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych. Jeśli ktoś chciałby zająć się tematem – na pewno będzie miał gdzie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.