Sejmowa Komisja Śledcza

Bardzo ciekawym tworem w polskiej polityce jest z całą pewnością sejmowa komisja śledcza. Od kilku lat obserwujemy regularnie powoływane kolejne komisje, które tak naprawdę niczego do wyjaśnienia danej sprawy nie wnoszą. Czym jest komisja śledcza? Terminem tym określa się komisję sejmową. Zostaje ona utworzona do tego aby zająć się zbadaniem ściśle określonej sprawy. Sejmowa komisja śledcza jest na polskiej scenie politycznej możliwa od 21 stycznia 1999 roku. To bowiem właśnie wtedy uchwalono ustawę, która stwarzała możliwość powoływania komisji śledczych. Przed rokiem 1999 Polacy nie znali instytucji sejmowej komisji śledczej. Mało kto wie, że komisja śledcza dysponuje takimi samymi uprawnieniami jak prokurator. W związku z tym poszczególni jej członkowie mogą przesłuchiwać powołanych świadków na podstawie zasad, które dyktuje kodeks postępowania karnego. Praca każdej sejmowej komisji śledczej kończy się sporządzeniem sprawozdania. Efektem takiego sprawozdania może być postawienie wymienionych w nim osób przed Trybunałem Stanu. W praktyce taka sytuacja nie miała jeszcze w Polsce miejsca. Wszystkie sejmowe komisje śledcze obradowały w Sali Kolumnowej, która ma swoją siedzibę w budynku Sejmu. Od 1999 roku obserwowaliśmy pracę sejmowych komisji śledczych w odniesieniu do naprawdę wielu różnorodnych spraw.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.