Spełnienie obietnic wyborczych

Bardzo rzadko się zdarza, aby do sejmu została wybrana osoba, która nie posiadała żadnego programu wyborczego. Oczywiście program wyborczy konkretnego polityka jest w dużej mierze zbieżny z programem partii, którą on reprezentuje, tym nie mniej jednak niemal zawsze występują tutaj lokalne odniesienia w okręgu, w którym startuje. Jednak trzeba zauważyć, że w przypadku wyboru danego polityka, rzadko realizuje on podczas kadencji sejmu swoje obietnice przedwyborcze. Oczywiście nie można z góry zakładać, iż nie planował on niespełnienia tych obietnic już od momentu ich wygłoszenia, choć takie przypadki na pewno się zdarzają. Rzecz jednak w tym, że w parlamencie praktycznie żaden poseł nie występuje wyłącznie we własnym imieniu. Jest on członkiem określonej partii politycznej i często w głosowaniach podlega dyscyplinie klubowej, co oznacza, że musi głosować w taki sposób, jaki określa prezydium klubu. Może się przy tym zdarzyć, iż stanowisko partii w określonej sprawie jest odmienne od stanowiska danego posła, co często rzutuje właśnie na spełnianie przez niego obietnic wyborczych. Oczywiście polityk nie może się przeciwstawiać decyzji prezydium, gdyż grozi to usunięciem z danego klubu, co rzecz jasna może zmarginalizować jego pozycję, a w przyszłości grozić tym, iż nie zostanie wybrany w kolejnych wyborach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.