Sposoby rządzenia krajem

Partie, które rządzą krajem robią to przeważnie na kilka sposobów. Przede wszystkim, niezbędny jest tak zwany aparat państwowy. Polityka nie ma tu aż takiego znaczenia, najważniejszy jest podział i powiązanie pomiędzy konkretnymi urzędami, a instytucjami. W skład takiego aparatu wchodzą chociażby organy, które ustalają prawo, jak na przykład parlament, jak i te, które mają możliwości siły wykonawczej – czyli prezydent lub rząd. Są też takie, które związane z przymusem dbają o bezpieczeństwo, czyli policja lub wojsko. Oczywiście nie mogłyby działać bez wymiaru sprawiedliwości, który korzysta z prawa ustalonego przez wspomniany parlament. Na samym końcu znajdują się te odpowiedzialne za kontrole, które z kolei sprawdzają, czy na przykład polityka państwa w zakresie walki z chociażby narkotykami jest zgodna z prawem. Są to na Trybunał Stanu lub NIK – Najwyższa Izba Kontroli. Gdy już partia rządząca wie, że ma ukształtowane i w pełni działające powyższe struktury może skupić się na wprowadzaniu reform i forsowaniu ich, mając na uwadze nastroje polityczne. Aby mieć szanse w kolejnych wyborach – wspomniane reformy nie mogą być ani zbyt radykalne, ani zbyt mało widoczne. Te pierwsze wywołałyby niezadowolenie społeczne, z kolei te drugie spowodowałyby, iż rząd byłby uznany za nieefektywny. Dlatego też potrzebna jest pomoc chociażby politologów lub socjologów, aby móc to ustalić. Tym samym rządzenie krajem nie jest zajęciem dla osób o słabych nerwach i braku umiejętności planowania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.