Struktura władz w Polsce

W Trzeciej Rzeczypospolitej obowiązuje ustrój zwany republiką parlamentarną. Władza skupia się w trzech organach, a mianowicie ustawodawczym, wykonawczym oraz sądowniczym. Tę pierwszą stanowi Senat oraz Sejm. Są to instytucje odpowiedzialne za politykę wewnętrzna oraz zewnętrzną naszego państwa. Senat składa się z grupy stu senatorów. Są oni wybierani raz na cztery lata, w tym samym czasie co Sejm. Podstawową funkcją Senatu jest poprawianie projektów ustaw, które zostały już przyjęte przez Sejm. Można zatem pomyśleć, że w hierarchii politycznej posłowie zajmują niższą pozycję od senatorów. Sugerują to również ograniczenia wiekowe. Kandydat na senatora musi mieć ukończone trzydzieści lat, a poseł tylko dwadzieścia jeden. Jednak politolodzy definiują jako najwyższy organ władzy Sejm, a nie Senat. To właśnie w budynku na ulicy Wiejskiej w Warszawie przedstawiane i zatwierdzane są projekty ustaw. Kluczową rolę w obradach odgrywa partia rządząca wraz z koalicjantami. Uchwalanie bądź odrzucenie reform odbywa się w wyniku głosowania. W sumie w sali obrad zasiada czterystu sześćdziesięciu posłów. Spotkaniom przewodzi Marszałek lub jeden z Wicemarszałków Sejmu. Obrady odbywają się średnio co drugi tydzień i mają charakter jawny. W Polsce szefem rządu jest premier, będący członkiem partii trzymającej władzę. Prezydent RP pełni przede wszystkim funkcję reprezentacyjną jako głowa całego państwa.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.